Quy định của pháp luật về việc nhà nước thu hồi đất

logoPhongChongMaTuy-duyet

Hỏi: Tôi tên Điểu Thót, là người dân tộc stieng ở xã Đồng Tâm huyện Đồng Phú tỉnh Bình Phước. Tôi có một miếng đất ở, đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Nhà nước ra thông báo thu hồi diện tích đất nhà tôi để mở rộng cổng chợ của xã theo thông báo quy hoạch của UBND huyện. Tôi muốn biết các quy định của pháp luật về việc bồi thường đất khi nhà nước thu hồi. Giá đất thu hồi được tính thế nào? Hiện nay, gia đình tôi đông người khó khăn về chỗ ở. Tôi có được nhà nước hỗ trợ khoản nào khác không?
Trả lời: Dựa trên thông tin chú cung cấp, căn cứ quy định của luật đất đai 2013, trung tâm tư vấn để chú tham khảo và áp dụng thực tiễn trong trường hợp của gia đình:
Vấn đề Nhà nước thu hồi đất hiện nay diễn ra khá phổ biến trên lãnh thổ Việt Nam. Việc bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất phải được xem xét trên cơ sở thời điểm bồi thường, loại đất, khung giá đất của từng địa phương khác nhau,…
Về giá đất bồi thường
Theo khoản 3 Điều 114 Luật đất đai 2013 quy định giá đất cụ thể do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định. Cơ quan quản lý đất đai cấp tỉnh có trách nhiệm giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức việc xác định giá đất cụ thể. Trong quá trình đó, cơ quan quản lý đất đai cấp tỉnh được thuê tổ chức có chức năng tư vấn xác định giá đất để tư vấn xác định giá đất cụ thể. Việc xác định này phải dựa trên cơ sở điều tra, thu thập thông tin về thửa đất, giá đất thị trường và thông tin về giá trong cơ sở dữ liệu đất đai, đồng thời áp dụng phương pháp định giá phù hợp. Căn cứ kết quả tư vấn định giá, cơ quan quản lý đất đai cấp tỉnh trình Hội đồng thẩm định giá đất (gồm Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp tỉnh và đại diện của cơ quan, tổ chức có liên quan, tổ chức có chức năng tư vấn xác định giá đất).
Như vậy, việc thu hồi đất cần căn cứ vào giá đất cụ thể của từng địa phương khác nhau mà có những mức bồi thường khác nhau. Do đó muốn xác định xem giá đất được bồi thường đã hợp lý hay chưa cần xem xét bảng giá đất do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đưa ra.

Screenshot_2019-06-25-14-53-11-1
Việc bồi thường khi thu hồi đất
Quy định về nguyên tắc bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất như sau:
“1. Người sử dụng đất khi Nhà nước thu hồi đất nếu có đủ điều kiện được bồi thường quy định tại Điều 75 của Luật này thì được bồi thường.
2. Việc bồi thường được thực hiện bằng việc giao đất có cùng mục đích sử dụng với loại đất thu hồi, nếu không có đất để bồi thường thì được bồi thường bằng tiền theo giá đất cụ thể của loại đất thu hồi do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định tại thời điểm quyết định thu hồi đất.
3. Việc bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất phải bảo đảm dân chủ, khách quan, công bằng, công khai, kịp thời và đúng quy định của pháp luật.”
Như vậy, khi Nhà nước thu hồi đất thì người sử dụng đất sẽ được bồi thường khi có đủ điều kiện quy định của pháp luật. Việc bồi thường sẽ dựa trên phần diện tích đất, mục đích sử dụng đất bị thu hồi để thực hiện việc bồi thường tương ứng.
Về điều kiện bồi thường
Theo quy định pháp luật, điều kiện được bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất vì mục đích quốc phòng – an ninh, phát triển kinh tế – xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng với điều kiện chung là khi đất đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc chưa được cấp giấy nhưng có đủ điều kiện để được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì khi Nhà nước thực hiện việc thu hồi, người sử dụng đất vẫn sẽ được bồi thường.
Về việc hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất
Nguyên tắc hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất: người sử dụng đất ngoài việc được bồi thường còn được Nhà nước xem xét hỗ trợ đồng thời việc hỗ trợ phải đảm bảo khách quan, công bằng, kịp thời, công khai và đúng quy định của pháp luật.
Các khoản hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất bao gồm: hỗ trợ ổn định đời sống và sản xuất; hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm (đối với đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp; thu hồi đất ở kết hợp kinh doanh dịch vụ của hộ gia đình, cá nhân mà phải di chuyển chỗ ở); hỗ trợ tái định cư (đối với đất ở của hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài mà phải di chuyển chỗ ở) và những khoản hỗ trợ khác được Chính phủ quy định chi tiết.

( chúc chú sớm được giải quyết, công bằng, khách quan, minh bạch đúng pháp luật. Chúc mọi sự tốt lành…!)

Trao đối với trinh thám trinh sát

Đặt câu hỏi và nhận trả lời từ trinh sát,luật sư,điều tra viên về nguồn tin ANTT

Trao đổi với trinh thám trinh sát

Trao đổi với luật sư

Đặt lịch trao đổi điện thoại 30 phút với luật sư một cách nhanh chóng và bí mật

Trao đổi với luật sư

Tư vấn cai nghiện ma túy miễn phí

Nhận văn bản tư vấn cai nghiện miễn phí, cuộc gọi tư vấn miễn phí

Tư vấn cai nghiện ma túy miễn phí

Hỗ trợ tố giác tội phạm

Tổ chức,cá nhân muốn luật sư,trinh sát, điều tra viên tư vấn giải quyết thông tin tội phạm

Soạn thảo đơn tố giác

Mẫu đơn

Cá nhân tìm kiếm biểu mẫu văn bản hoặc tài liệu

mẫu đơn

Liên hệ

Khách hàng muốn liên hệ, đặt lịch đến trực tiếp trụ sở để được tư vấn

Liên hệ

ĐIỀU TRA VÀ CUNG CÂP THÔNG TIN VIỆT NAM

texteffect1540373397704b94120418f05665b3f14
PHONG TRÀO TOÀN DÂN BẢO VỆ AN NINH TỔ QUỐC
Điện thoại: 0979.63.64.65-0976.437.437                     Email: dichvucungcapthongtin007@gmail.com

MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM | CHÍNH SÁCH BẢO MẬT
Bản quyền thuộc về Dieutra.org- Mọi sự sao chép phải được sự chấp thuận của admin trung tâm bằng văn bản.

  • Socal
  • Socal
  • Socal
  • Socal
  • Socal

Điều tra và cung cấp thông tin|Điều tra tội phạm|Tìm kiếm người| Xác minh thông tin về hoạt động của các loại tội phạm| Thông tin tố giác tội phạm| Truy tìm đối tượng lừa đảo|Truy tìm đối tượng truy nã|Thông tin về tội phạm ma túy|Thông tin cây chứa chất ma túy|Tư vấn cai nghiện ma túy|Thông tin người nghiện|Truy tìm phương tiện|Truy tìm tang vật trong vụ án|Tìm người mất tích|Thông tin chống phản động|Cung cấp thông tin tuyên truyền pháp luật|Chủ trương chính sách của Đảng, Nhà Nước| |Tìm kiếm và cung cấp thông tin làm tài liệu chứng cứ trước và trong quá trình tố tụng|Thông tin bảo vệ công lý, lẽ phải|